lokalizacja informacje cennik ważne linki

gabinet
sterylizacja, czyli bezpieczeństwo pacjentaRTG + RVG


stomatologia zachowawcza
Praktycznie wszystko począwszy od prostego leczenia zachowawczego do rozległych odbudów zębów

z  użyciem samowytrawiających systemów wiążących do tkanek zęba VIII generacji  oraz

biokompatybilnów materiałów opartych na bazie czystej ceramiki - ORMOCER®.

Pozwala to maksymalnie zwiększyć siłę wiązania  wypełnienia z tkankami zęba,

minimalizuje skurcz polimeryzacyjny wypełnień, poprawiając ich szczelność,

pozwala wyeliminowac proces wytrawiania tkanek zęba wytrawiaczem

oraz eliminuje BIS-Fenol z wypełnień

Zabiegi kosmetyczne - usuwania złogów nazębnych scalerem ultradźwiękowym,

oraz piaskowanie powierzchni zębów.

Wybielanie nakładkowe zębów będące najbezpieczniejszą metoda wybielania

oraz dającą najtrwalszy efekt wybielania.Która metoda wybielania jest lepsza – używanie w gabinecie środka wybielającego w stężeniu 35–50% czy dłuższe zastosowanie mniejszych stężeń (10–22%) do nocnego wybielania w domu?

dr med. Dorota Kościelniak,
" Poradnia Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Z licznych przeprowadzonych badań wynika, że większe stężenie środka wybielającego przyspiesza proces wybielania, jednak uzyskana zmiana koloru jest taka sama jak w przypadku środka o mniejszym stężeniu stosowanego przez dłuższy czas. Stwierdzono także, że nieistotny jest rodzaj wybielacza, ale stężenie uwalnianego z niego środka utleniającego i czas wybielania. Powolny proces wybielania zapewnia jednak większą trwałość wybielenia. Nocne wybielanie nakładkowe uważa się obecnie za najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodę wybielania zębów, o ile jest właściwie nadzorowane przez lekarza."

Impregnowanie odsłoniętych szyjek zębowych w celu zmniejszenia nadwrażliwości.Zabiegi profilaktyczne - lakowania bruzd w zębach stałych i mlecznych u dzieci

z użyciem  czystej ceramikiki - ORMOCER® typu "flow".


endodoncja
   


Leczenie endodontyczne zębów pod kontrolą endometru i rtg.

Także z użyciem optyki.

Mikrochirurgiczna kontynuacja leczenia endodontycznego w przypadku problemów

z zachowczym leczeniem
protetyka stomatologiczna
Korony i mosty porcelanowe.
Korony i mosty,  w technice schodkowej lub BOPT .

W zalezności od potrzeb kosmetycznych w opcji na metalu,

na metalu z porcelanowym stopniem,

 na podbudowie z cyrkonu w technice CAD/CAM,

korony pełnoceramiczne Vita

Licówki prcelanowe w uzasadnionych wypadkach.

Możliwośc wisualizacji końcowego efektu przebudowy na etapie uzupełnien tymczasowych.Protezy osiadające  - tylko w opcji z zębami IVOCLAR

protezy szkieletowe na bazie szkieletu metalowego i z tworzyw plastycznych


chirurgia stomatologiczna
Proste i skomplikowane ekstrakcje zębów, także zatrzymanych i zarosniętych.

Resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie torbieli i innych zmian zapalnych ze struktury kostnej.

Zabiegi ambulatoryjne z zakresu chirurgii stomatologicznej -

przetoki ustno-zatokowe, korekta przedprotetyczna wyrostka, plastyki wędzidełek,

plastyka przedprotetyczna tkanek miękkich i kości i inne .