lokalizacja informacje cennik ważne linki


W związku z wejściem w życie „Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)
oraz dyrektywy RODO komisji Europejskiej
pacjenci zobowiązani są do -


1. Okazywania dokumentu z numerem PESEL także w gabinetach świadczących usługi poza systemem NFZ

2. Składania pisemnej zgody na leczenie w gabinecie , a w przypadku leczenia chirurgicznego i protetycznego pisemnej zgody na konkretnie określony etap leczenia.

3. Obecności opiekuna prawnego nieletniego lub ubezwłasnowolnionego na każdej wizycie nieletniego lub ubezwłasnowolnionego w gabinecie.

4. Treść zgód i ankiet w linkach poniżej z przykładowymi procedurami do zapoznania się przed wypełnieniem i podpisaniem w gabinecie

       wywiad ogólny - part1, part2, part3

       zgoda na leczenie - part1, part2

       zgoda na zabieg chirurgiczny

       zgoda na leczenie protetyczne

       zgoda na wybielanie

zasady rekojmi na usługi udzielane w gabinecie


1. Na wykonana prace jest udzielana roczna rękojmia,

    rękojmia dotyczy tylko samego leczenia nie obejmuje elementów nie związanych bezpośrednio z wykonanym leczeniem

    np. innych wypełnień niż zakładane w tym samym zębie, złamania zęba lub jego części,

    leczenia endodontycznego jeśli nie było wykonywane wraz z wypełnieniem zęba,

    rozchwiania zębów,  późnych zmian w miazdze zęba itp.

2. Rękojmia jest wykluczona przy przerwaniu leczenia, jeśli sąsiednie zęby do leczonych nie zostały wyleczona

    lub higiena jamy ustnej jest kiepska,przy bruksizmie, jeśli uszkodzenie pracy jest wynikiem urazu mechanicznego,

    przy dużych zanikach struktury kostnej

    i w chorobach ogólnych które mają wpływ na jame ustną (nowotwory, naświetlanie, chemioterapia, choroby układu krwionosnego, niektóre mateboliczne itd).

3. U pacjentów zgłaszających się co roku na przeglądy, kontynujących zaplanowane leczenie do końca, z dobrą higieną jamy ustnej rękojmia jest wydłużona do lat dwóch.